UTSTEDELSE AV NYTT 5-ÅRS SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN

Belships ASA (Belships) har besluttet å utstede et nytt senior usikret obligasjonslån i det norske markedet med en første transje på NOK 100 millioner og en låneramme på NOK 200 millioner. Lånet vil søkes notert på Oslo Børs. Nordea Markets er tilrettelegger for obligasjonslånet.


For ytterligere informasjon om vilkår og betingelser knyttet til lånet kan Nordea Markets kontaktes.


Nordea Markets kontaktperson:

Ole Christian Schjørn, Head of Fixed Income Sales, Tel.: +47 22 48 77 85, Mob.: +47 91 54 55 47,

E-post: ole.christian.schjorn@nordea.com


Belships kontaktperson:

Jo Eric von Koss, Finance Director, Tel.: +47 22 52 76 13, Mob.: +47 90 13 94 75

E-post: jo.von.koss@belships.no


Oslo, 12. juni 2006