Utøvelse av opsjoner

Belships ASA har i dag solgt 80.000 egne aksjer til kr. 6,95 pr. aksje til selskapets ansatte. Salget er gjort som et ledd i ansattes opsjonsprogram. Det gjenstår opsjoner på kjøp av 8.000 aksjer til kurs 6,95,som kan erklæres frem til neste ordinære generalforsamling.
Følgende primærsinnsidere har ervervet aksjer gjennom ovennevnte transaksjon:
Sverre J. Tidemand har kjøpt 10.000 aksjer. Etter
ervervet eier Tidemand 12.963.167* aksjer.
Jo Eric von Koss har kjøpt 10.000 aksjer. Etter
ervervet eier von Koss 150.000* aksjer.
Stein Henning Runsbech har kjøpt 10.000 aksjer.
Etter ervervet eier Runsbech 20.000* aksjer.
Osvald Fossholm har kjøpt 10.000 aksjer. Etter
ervervet eier Fossholm 20.000* aksjer.
 
* Inkluderer aksjer eiet av familie og selskaper
med kontrollerende eierandel, samt aksjer i
selskaper der vedkommende har negativ majoritet.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12