Presentasjonsmateriale

Vedlagt er presentasjonsmateriale for Belships ASA i forbindelse med kvartalsresultatene for 3. kvartal 2007.