Presentasjonsmateriale til generalforsamling

Vedlagte presentasjon vil bli fremlagt på dagens generalforsamling hos Belships ASA.