Innsidemelding

Belships ASA har i dag solgt 82.000 egne aksjer til kr. 12,11 pr. aksje (ekskl. utbytte) til selskapets ansatte. Salget er gjort som et ledd i ansattes opsjonsprogram. Samtlige opsjoner som kan erklæres frem til neste ordinære generalforsamling er utøvd gjennom denne transaksjonen.
 
Følgende primærsinnsidere har ervervet aksjer gjennom ovennevnte transaksjon:
 
Sverre J. Tidemand har kjøpt 10.000 aksjer. Etter ervervet eier Tidemand 12.953.167* aksjer.
 
Jo Eric von Koss har kjøpt 10.000 aksjer. Etter ervervet eier von Koss 110.000* aksjer.
 
Stein Henning Runsbech har kjøpt 10.000 aksjer.
Etter ervervet eier Runsbech 10.000* aksjer.
 
Osvald Fossholm har kjøpt 10.000 aksjer. Etter ervervet eier Fossholm 30.000* aksjer.
 
* Inkluderer aksjer eiet av familie og selskaper med kontrollerende eierandel, samt aksjer i selskaper der vedkommende har negativ majoritet.