Innkalling til generalforsamling

Vedlagte er annonse vedrørende innkalling til selskapets ordinære generalforsamling.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12