Innkalling til generalforsamling

Selskapets annonse vedrørende innkalling til generalforsamling vedlegges.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12