Fortrinnsrettemisjon overtegnet

Det vises til fortrinnsrettemisjon i Belships ASA av 10 millioner aksjer til tegningskurs NOK 5,- pr. aksje med tegningsfrist 22. mai. Det ble i forbindelse med emisjonen tegnet til sammen ca. 11,1 millioner aksjer, hvilket innebærer at emisjonen ble overtegnet med ca. 10%. Melding om tildeling vil bli sendt ut fra tilrettelegger ca. 29. mai.