Belships – Resultatvarsel for 3. kvartal og utsiktene for 4. kvartal 2005.

Den rateøkning som har funnet sted i tørrlastmarkedet medfører at inngåtte fraktkontrakter i Elkem Chartering må betjenes med dyrere innbefraktet tonnasje når nye skip sluttes inn. Dette vil svekke resultatet i 3. kvartal.
 
M/S Belnor gikk 5. september inn på sitt nye certeparti etter å ha gjennomført ordinær og planlagt dokking. Skipets resultatbidrag vil i 3. kvartal bli på linje med foregående kvartal.  I 4. kvartal vil imidlertid skipets driftsresultat øke med ca USD 1 mill.
 
For de  øvrige aktivitetene i Belships forventes resultatene i 4. kvartal å bli på linje med 3. kvartal.