BELSHIPS (FAR EAST) SHIPPING LTD.

Det har i flere år vært uklarhet om beskatningsstedet for Belships (Far East) Shipping Ltd. (50% eiet av Belships ASA). Selskapet har nå fått medhold i at virksomheten ikke har vært skattepliktig til Singapore. Dette innebærer at Belships (Far East) vil få tilbakebetalt tidligere betalt skatt og at Belships ASA vil inntektsføre sin andel på SGD 2,9 mill. i 2. kvartal 2006.