Belships ASA : Tildeling av aksjeopsjoner

Nedenstående primærinnsidere er i dag tildelt følgende aksjeopsjoner i Belships ASA:
 
Ulrich Müller, 60.000 aksjer
Stein Runsbech, 33.000 aksjer
Osvald Fossholm, 33.000 aksjer
Edwin Johansen, 17.000 aksjer
 
Innløsningskurs er satt til NOK 3,11 pr. aksje.
 
Tildelingen er innenfor rammen gitt i fullmakt på generalforsamlingen 28. april 2016.
 
 
Oslo, 17. august 2016

 
 
 
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.