Belships ASA : Sletting av egen beholdning i NO0010322100 Belships ASA 06/11

Belships ASA har idag innløst og slettet egen beholdning på 29,1% i FRN Belships ASA 2006/2013, ISIN NO 001 0322100, BEL01. 
 
Oslo, 3. juni 2013
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12