Belships ASA : Meldepliktig handel

I forbindelse med den pågående tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Belships ASA har primærinnsiderne Sverre J. Tidemand og Sonata AS i dag tegnet henholdsvis 279.865 og 11.583.165 aksjer.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12