Belships ASA : Meldepliktig handel

Sverre J. Tidemand har i dag solgt 2.891.462 personlig eide aksjer i Belships ASA til Sonata AS til NOK 2,75 pr. aksje. Sverre J. Tidemand er hovedaksjonær i Sonata AS. 
Sverre J. Tidemand som er primærinnsider i Belships ASA eier etter denne transaksjonen 31.747.492 aksjer i Belships ASA, alle gjennom Sonata AS.
 
 
Oslo, 8. september 2016
 

 
 
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.