Belships ASA : Kjøpt andeler i eget obligasjonslån

Belships ASA har kjøpt tilbake NOK 2,4 millioner i FRN Belships ASA
2006/2013, ISIN NO 001 0322100, BEL01. Etter transaksjonen har Belships NOK 13,8 millioner i lånet. Totalt utestående er NOK 47,2 millioner.
 
Oslo, 30. oktober 2012
 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12