Belships ASA : Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt er innkalling m/vedlegg til selskapets ordinære generalforsamling
torsdag 23. mai kl. 15.00 i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4, Oslo.
 
Innkallingen vil bli sendt til alle selskapets aksjonærer med kjent adresse, og
kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside www.belships.com.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12