Belships ASA : Information regarding interest payment

Information regarding interest payment as payment in kind, see attachment.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12