Belships ASA : Finansiell kalender 2014

14. feb  –  4. kvartal 2013
08. mai  –  1. kvartal 2014
08. mai  –  Generalforsamling
15. aug  –  2. kvartal 2014
24. okt  –  3. kvartal 2014
 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12