Belships ASA : Finansiell kalender 2012

16.02  4. kvartal 2011
03.05  1. kvartal 2012
03.05  Generalforsamling
16.08  2. kvartal 2012
25.10  3. kvartal 2012
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12