Belships ASA : Belships publiserer prospekt, tegningsperiode begynner

Belships ASA (“Belships” eller “Selskapet”) har i dag publisert prospektet i forbindelse med den garanterte fortrinnsrettsemisjonen (“Fortrinnsrettsemisjonen”) hvor vilkår og betingelser ble annonsert 27. juni 2013. Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Belships tilbyr 22 500 000 aksjer (“Tilbudsaksjene”), hver med en pålydende verdi på NOK 2 og en tegningskurs på NOK 4 (“Tegningskursen”) i Belships. Tegningskursen representerer en rabatt på omtrent 31 % av sluttkursen på NOK 5,8 per aksje som notert på Oslo Børs den 27. juni 2013 og en rabatt på omtrent 19 % av den teoretiske åpningskursen for aksjene uten tegningsretter på NOK 4,9 (TERP), fastsatt på bakgrunn av sluttkursen per aksje den 27. juni 2013.

Eksisterende aksjonærer i Selskapet ved utgangen av 27. juni 2013 (som er registrert i Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (“VPS”) per 2. juli 2013) vil bli tildelt 0,9239 omsettelige tegningsretter (“Tegningsrettene”) for hver 1 aksje i Selskapet registrert eiet av aksjonæren per 2. juli 2013. Innehaverne av Tegningsretter vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, ha rett til å tegne og bli tildelt én Tilbudsaksje for hver Tegningsrett de innehar.

Omsetningsperioden for Tegningsrettene og tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Belships ASA starter å løpe i dag, 3. juli 2013, og avsluttes kl 16.30 (norsk tid) 24. juli 2013. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Børs med ticker “BEL T” fra og med 3. juli 2013 til 24. juli 2013 kl. 16:30 (norsk tid).

Merk at tegningsretter som ikke er solgt eller benyttet til å tegne nye aksjer før kl 16.30 24. juli 2013, vil ikke ha noen verdi og vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av Sonata AS, som har garantert for fulltegning av Tilbudsaksjene på de vilkår som følger av garantiavtale datert 27. juni 2013. I henhold til garantiavtalen vil Sonata AS ved gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen motta et honorar på 1,5 % av beløpet Sonata AS garanterer for.

Tegningsrettene og Tilbudsaksjene vil kun bli tilbudt i de jurisdiksjoner hvor, og kun til person hvor, tilbud og salg av Tilbudsaksjer (i henhold til utøvelse av Tegningsrett eller på annen måte) lovlig kan skje. Tegningsrettene og Tilbudsaksjene har ikke, og vil ikke bli, registrert i henhold til United States Securities Act of 1933, som endret ( “U.S. Securities Act”), eller i henhold til verdipapirlovgivning i andre stater eller i andre jurisdiksjoner i U.S.A og kan ikke tilbys eller selges i U.S.A. I henhold til prospektet, vil tegningsrettene og tilbudsaksjene bli tilbudt og solgt utenfor U.S.A i henhold til Regulation S i U.S Securities Act. Fortrinnsrettsemisjonen vil ikke rettes mot personer bosatt i Australia, Canada, Japan eller U.S.A eller i noen annen jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville være ulovlig. For nærmere informasjon om begrensninger i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen i henhold til prospektet, se kapittel 17 (Selling Restrictions) i prospektet.

Investering i Tilbudsaksjene og handel i Tegningsrettene innebærer høy risiko. Se Kapittel 2 (Risk Factors) i prospektet som starter på side 14.

Underlagt gjeldende lokale verdipapirlover vil prospektet bli sendt per post til alle aksjeeiere registrert i VPS ved utgangen av 2. juli 2013, med unntak av de som abonnerer på elektronisk mottak av meldinger fra selskapet som vil motta denne informasjonen på e-post eller gjennom VPS investortjenester. Prospektet er også tilgjengelig på www.belships.com og www.abgsc.no. Prospektet kan også bestilles ved å kontakte ABG Sundal Collier Norge ASA.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Ulrich Müller, adm. dir., Belships ASA
Telefon +47 22 52 76 00 / +47 924 90 400
ulrich.muller@belships.no

Osvald Fossholm, finansdirektør, Belships ASA
Telefon +47 22 52 76 00 / +47 908 87 393
osvald.fossholm@belships.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Australia, Canada, Japan or Hong Kong or in other jurisdictions where such distribution is not lawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). There will be no public offer of securities in the United States.
The contemplated issue of ordinary shares (the “Offer Shares”) in Belships ASA (“the Company”), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Rights Offering (the “Subscription Rights”) and the subscription or purchase of Shares or Rights (the “Rights Offering”) are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
This stock exchange release is for information purposes only and has not been approved by any regulatory authority. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this stock exchange release should be interpreted as a term or condition of the Rights Offering. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus published by the Company in connection with the Rights Offering (the “Prospectus”) which contains further information relating to the Company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. This stock exchange release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.
The distribution of this stock exchange release and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this stock exchange release and/or the Prospectus come should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.
ABG Sundal Collier Norge ASA is acting for the Company and no one else in connection with the Rights Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Rights Offering and/or any other matter referred to in this document.

This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect the Company’s current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties set out in the Prospectus.