Belships ASA : Årsrapport 2014

Vedlagt er selskapets årsrapport for 2014. Årsrapporten vil også være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.belships.com
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12