17-årig fraktkontrakt bekreftet for Belships

Belships har inngått en endelig kontrakt med Anglo Coal Australia Pty. Ltd om frakt av kull fra Australia til India. Kontrakten løper over 17 år fra 2002 og er en av de mest omfattende kontraktene som noen gang er inngått av et tørrlastrederi.

Gjennom kontraktens løpetid skal Belships frakte mellom 30-35 millioner tonn kull fra Australia til kullkraftverk i India. Kontrakten har en verdi på mellom 2,5 og 3 milliarder kroner (ca USD 300 millioner) gjennom kontraktsperioden.

Kontrakten vil beskjeftige minimum 2-3 panmax tørrlastskip. Imidlertid vil oppdraget for Anglo Coal skape grunnlag for en ytterligere økning av Belships aktivitet i Asia Pacific-området. Rederiet skal senere ta stilling til om kontrakten skal dekkes ved nybygd, innkjøpt eller innchartret tonnasje.