Utsettelse av ordinær generalforsamling

Av praktiske årsaker er generalforsamlingen i Belships ASA besluttet utsatt fra 22. april til 4. mai. Dagsorden er som tidligere annonsert og innkalling med vedlegg vil bli sendt ut til aksjonærene 8. april.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12