Tilbakekjøp av eget obligasjonslån

Belships ASA har kjøpt tilbake NOK 2,77 millioner i FRN Belships ASA 2006/2013, ISIN NO 001 0322100, BEL01. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 97,1 millioner. 
 
Belships ASA 
 
Oslo, 13. mai 2011
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12