Tilbakekjøp av eget obligasjonslån

Belships ASA har kjøpt tilbake NOK 5,4 millioner i FRN Belships ASA 2006/2013, ISIN NO 001 0322100, BEL01. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 102,1 millioner.
 
Belships ASA
Oslo, 12.november 2010
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12