Tilbakekjøp av eget obligasjonslån

Belships ASA har kjøpt tilbake NOK 0,5 millioner i FRN Belships ASA 2006/2013, ISIN NO 001 0322100, BEL01. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 101,6 millioner.
Belships ASA
Oslo, 13. november 2010
 
 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)