Tilbakekjøp av eget obligasjonslån

Belships ASA har kjøpt tilbake NOK 1 millioner i FRN Belships ASA 2006/2013, ISIN NO 001 0322100, BEL01. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 103,7 millioner.

Belships ASA

Oslo, 6. mai 2011

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12