Tilbakekjøp av eget obligasjonslån

Belships ASA har kjøpt tilbake NOK 3,85 millioner i FRN Belships ASA 2006/2013, ISIN NO 001 0322100, BEL01. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 100 millioner.
 
Belships ASA

Oslo, 12. mai 2011
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12