Salgsavtale vedrørende nybyggingskontrakter

I 2009 solgte Belships ASA to nybyggingskontrakter. I henhold til salgsavtalen hadde Belships under visse forutsetninger rett til en andel av skipenes fremtidige kontantstrøm. Avtalen er nå reforhandlet og innebærer at Belships får et endelig sluttoppgjør på USD 3,2 mill. Beløpet blir inntektsført i sin helhet i 1. kvartal 2010.

Oslo, 26. mars 2010

 

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)