RESULTAT 4.KVARTAL 2005

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2005 USD 15.860.000 (4. kvartal 2004: USD 18.646.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.113.000 (USD 2.029.000). Driftsresultatet for 2005 ble USD 7.636.000 (USD 14.514.000).
Resultat etter skatt ble i 4. kvartal 2005 USD 511.000 (USD 324.000).
Årets resultat ble USD 3.925.000 (USD 9.508.000)

VIRKSOMHETEN
Markedet for tørrbulkskip svekket seg gjennom 4. kvartal grunnet betydelige leveranser av nybygg som ikke fullt ut ble oppveiet av veksten i Kina.
I og med at Elkem Chartering (EC) fortsatt hadde en del dyre skip på periodecertepartier ble resultatet innen handysizeoperasjonen ikke tilfredsstillende.
EC’s handymaxskip ble ikke utsatt for driftsavbrudd og resultatet for disse skipene ble på linje med foregående kvartal.
Panmaxskipet M/S Anangel Express ble etter tilbakelevering fra sitt tidscerteparti sluttet ut 2005 med et tilfredsstillende resultat.
For Belships egen tonnasje ble resultatene noe bedre enn forventet ettersom dokksettingen av M/S Belisland ble av kortere varighet enn forventet. M/S Belnor seilte uten driftsavbrudd gjennom kvartalet.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling er god.
Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 15,3 mill., mens selskapets pantegjeld utgjorde USD 14,8 mill. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 4,54 og bokført egenkapitalandel pr. 31. desember var 40%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
Av skattemessige årsaker vil det ikke bli foreslått utbytte for regnkapsåret 2005.

FREMTIDSUTSIKTER
Ubalansen mellom inntekter på kontrakter og kostnader for innbefraktede skip i EC`s handysizeoperasjon vil fortsette gjennom 1. kvartal og deler av 2. kvartal i 2006. Dersom tørrlastmarkedet, som forventet, fortsetter å svekke seg, vil rebalanseringen av porteføljen deretter være fullført og resultatene bedre seg.
M/S Anangel Express forventes å bli tilbakelevert til reder i løpet av 2. kvartal 2006.
For øvrig vil M/S Belisland, M/S Belnor og EC’s handymaxskip på grunn av sine langsiktige certepartier gi gode resultater gjennom 2006.
Produkttanksskipet forventes planmessig levert primo 2007 og skipet er deretter sluttet ut i 5 år til betingelser som vil gi et årlig bidrag på ca. USD 0,8 mill.
Som nevnt venter vi at tørrlastmarkedet vil forsette å svekke seg og denne utviklingen har allerede frembrakt en gryende interesse for opphugging av eldre tonnasje. Det sterke markedet i de siste to årene har etter alt å dømme resultert i et overheng av opphuggingsmoden tonnasje og dette kan til en viss grad motvirke effekten av det stadig betydelige tilsiget av nybygg.