Resultat 1. kvartal 2000

Belships hadde i 1. kvartal driftsinntekter på USD 16,3 mill. (USD 8,0 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet i 1. kvartal ble USD 0,2 mill. (USD -1,2 mill.). Det har vært bedring i samtlige av selskapets virksomhetsområder. Periodens resultat ble USD -1,3 mill. (USD -2,4 mill.). Belships ønsker å styrke sin egenkapitalbase ved å gjennomføre en emisjon i selskapet i 2. kvartal på NOK 50 mill. Emisjonen er sikret fulltegnet av et garantikonortium. Markedene for selskapets virksomhetområder er i bedring og dette forventes å vedvare noen tid. Kapasiteten i verftsindustrien er imidlertid fortsatt stor og dette kan resultere i tonnasjeoverskudd på sikt.

For rapport med tabeller følg linken under: