RAPPORT 2. KVARTAL 2009

  •       Svakere resultat
  •       Finansiering av nybyggene sikret
  •       Levering av M/S Belstar
  •       Salgsgevinst på USD 9-10 mill. realiseres i 2. halvår 2009
  •  
    Kvartalsrapporten er vedlagt denne meldingen.