Protokoll fra generalforsamlingen

Vedlagt denne meldingen er protokoll fra selskapets generalforsamling avholdt idag.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12