Protokoll fra generalforsamling

Vedlagt er protokoll fra selskapets generalforsamling avholdt idag.