Belships ASA : Generalforsamlingsprotokoll

Vedlagt følger protokoll fra ordinær generalforsamling i Belships ASA avholdt
idag.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Protokoll GF 2016