Belships ASA : Innkalling til generalforsamling

Vedlagt er innkalling m/vedlegg til selskapets ordinære generalforsamling torsdag 28. april 2016 kl. 13.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo.
 
Innkallingen vil bli sendt til alle selskapets aksjonærer med kjent adresse, og kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside www.belships.com.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 


Innkalling GF 2016