Innkalling til generalforsamling (m/vedlegg)

Vedlagt er innkalling m/vedlegg til selskapets generalforsamling som avholdes fredag 6. mai kl 1400.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven ยง5-12


Innkalling til generalforsamling