Finansiell kalender 2011

15.02.2011Foreløpig resultat 4. kvartal 2010
05.05.2011Generalforsamling
05.05.20111. kvartal 2011
18.08.20112. kvartal 2011
27.10.20113. kvartal  2011
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12