Innkalling til ordinær generalforsamling

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Vedlagt er innkalling med vedlegg til ordinær generalforsamling som avholdes tirsdag 4. mai kl 1500 i selskapets lokaler. Årsrapport for 2009 vedlegges i pdf-format. Dokumentene sendes til aksjonærene idag.

 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)


Innkalling til GF
Årsrapport 2009