BELSHIPS INNGÅR LANGSIKTIG FRAKTKONTRAKT

Nærmere opplysninger ved administrerende direktør Sverre Jørgen Tidemand eller kommersiell direktør Einar Skogstad på telefon 22 52 76 00.