BELSHIPS ASA SELGER 50% AV MANAGEMENT SELSKAP TIL INTEROCEAN UGLAND MANAGEMENT AS

Belships ASA har solgt 50% av aksjene i Northsouth Shipmanagement Pte. Ltd., (NSSM) i Singapore til Interocean Ugland Management AS (IUM AS) i Grimstad.

Aksjene er priset til netto egenkapital ved årsskiftet, samt et fremtidig tillegg knyttet til resultatutviklingen de fire neste årene. Aksjesalget forventes å gi Belships en mindre regnskapsmessig gevinst.

Northsouth Shipmanagement Pte. Ltd. ble etablert i Singapore allerede i 1984. NSSM har kapasitet til å drive 20 skip eller mer, men etter at Western Bulk flåten ble trukket ut p.g.a. eierskifter i 1998, har NSSM nå 9 skip i drift. Belships ønsker med dette samarbeidet å styrke Singapore kontorets grunnlag for fortsatt drift og fremtidig vekst, samt å beholde kontinuitet av driften av egne skip. James Stove Lorentzen har vært sjef for NSSM i to år og fortsetter i denne stillingen.

IUM AS ble etablert i 1996 for å drive Andreas Ugland familiens skip og vokste vesentlig da driften av en rekke skip ble overført fra London ved årsskiftet 97-98. IUM AS har i en periode vært interessert i å etablere eller finne et kontor i Syd-Øst Asia og dette er nå oppnådd. Hensikten med kjøpet er å legge grunnlaget for en videre vekst både i Grimstad og i Singapore.

Med en økende andel av skip, som ikke tilhører Ugland-relaterte selskaper, har det blitt besluttet å endre navn på Interocean Ugland Management AS i Grimstad til IUM Shipmanagement AS, mens Northsouth Shipmanagement Pte. Ltd. vil skifte navn til IUM Singapore Pte. Ltd.. Disse navneskiftene understreker det nye selskapets satsning på konkurranseutsatt drift av skip eiet av andre enn eierne av management-selskapene.

De to selskapene har til sammen 42 skip i drift. IUM AS har også nybyggingstilsyn på 7 skip, hvorav 4 vil gå inn i selskapenes seilende flåte i løpet av 1999. Med kontorer både i Asia og i Europa og med morselskapet IUM Corporation i Philadelphia, USA, er IUM AS godt forberedt på videre vekst.Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo E. von Koss, telefon 22 52 76 00.