BEL - Selger M/T Beltrader

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand, telefon 22 52 76 00.