BEL - Resultater pr. 2. tertial 1998

Belships hadde pr. 31. august 1998 driftsinntekter på 290,0 mill. (376,9 mill. pr. 31.08.97). Driftsresultatet ble -16,7 mill., mens periodens resultat ble -89,8 mill. Resultatet er belastet med urealisert valutatap på pantegjelden med i alt 52,7 mill., som skyldes kursøkning på USD fra 7,33 pr. 31. desember 1997 til 7,83 pr. 31. august 1998. Reduksjonen i driftsinntektene skyldes svakere inntjening for selskapets skip, samt redusert aktivitet innen produkttanksegmentet. Belships tror på et bedre marked innen produkttanksegmentet mot slutten av året. For gass forventes ingen vesentlig endring, med unntak av sesongmessig oppgang mot vinteren. Markedet for hanydmax/tørrlastskip antas å forbli uendret ut året.