BEL - Reduserer andel i M/T Belanja

Belanja Shipping Ltd. som er 49% eiet av Belships ASA, har i dag solgt og levert produkttankskipet M/T Belanja for USD 22 mill. til Palmiere Shipping Co. Limited. Belships deltar med 20% i det kjøpende selskap. Skipet, som er på 28.500 dwt og bygget i 1995, er sluttet på et 12 års bareboat-certeparti til det russiske oljeselskapet Lukoil.
Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst på ca. NOK 7,5 millioner i 3. tertial og tilføre Belships en netto likviditet på ca. USD 2,0 mill.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss,
telefon 22 52 76 00