BEL - Belships / WBS-aksjer

Belships ASA er i dag blitt meddelt at Wilh. Wilhelmsen ASA ikke løftet sitt styreforbehold vedrørende kjøp av Belships` 23,5% aksjepost i Western Bulk Shipping ASA. Belships` styre vil nå vurdere andre løsninger for aksjeposten i WBS.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss,
telefon 22 52 76 00.