Belships selger sine WBS-aksjer

Belships ASA har i dag inngått avtale med Wilh. Wilhelmsen ASA om salg av selskapets aksjepost på 3.203.013 aksjer i Western Bulk Shipping ASA. Denne aksjeposten utgjør ca. 23,5% av det samlede antall aksjer i WBS. Aksjene er avtalt overtatt til en pris av NOK 26,50 pr. aksje.
Avtalen mellom Belships ASA og Wilh. Wilhelmsen ASA er inngått med forbehold om godkjennelse av selskapenes styrer samt godkjennelse under en aksjonæravtale mellom Belships ASA og enkelte andre aksjonærer i Western Bulk Shipping ASA.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss,
telefon 22 52 76 00.