Vedrørende tilbud til aksjonærene i Western Bulk Shipping ASABelships Co.

Styret i Belships ASA behandlet i dag (22. juli 1997) detaljene rundt tilbudet som ble annonsert i forrige uke. Prisen pr. aksje er NOK 38, og tilbudet er betinget av at Belships og nærstående aksjonærer, som i dag eier ca. 42%, gjennom det frivillige tilbudet blir eier av mer enn 50% av aksjene i Western Bulk Shipping ASA.

Belships forbeholder seg retten til å kjøpe aksjer i henhold til tilbudet selv om ovennevnte betingelse ikke oppfylles. Slik beslutning må fattes innen tre uker etter utløpet av akseptfristen, og skal umiddelbart meddeles aksjonærene gjennom separat melding til Oslo Børs.

Tilbudsperioden vil være fra 28.07.97 til 08.08.97.

Styret tok til etterretning at styret i Western Bulk Shipping anbefaler tilbudet.

Det er Belships primære målsetting å beholde Western Bulk Shipping ASA som et uavhengig børsnotert selskap.

Espen Grepperud, tlf. 22 52 76 00

Belships Co. Hugin