Frivillig overtakelsesbud på samtlige aksjer i Western Bulk Shipping ASABelships Co.

Styret i Belships ASA har vedtatt å fremsette et frivillig overtakesesbud på samtlige aksjer i Western Bulk Shipping ASA. Tilbudskursen i overtakelsesbudet vil være NOK 38 pr. aksje.

I forbindelse med overtakelsesbudet vil det så snart det er praktisk mulig bli utarbeidet et tilbudsdokument av Sundal Collier & Co a.s. som vil bli distribuert til samtlige aksjonærer og Oslo Børs.

Belships ASA eier pr. i dag ca. 24% av aksjene i Western Bulk Shipping og har helt siden etableringen av Western Bulk Shipping vært selskapets største enkeltaksjonær.

Belships ønsker gjenom det frivillige overtakelsesbudet å gi de øvrige aksjonærene i Western Bulk Shipping en mulighet til å selge seg ut av selskapet, samtidig som Belships ASA ønsker å signalisere at de har til hensikt å opprettholde sin posisjon som en langsiktig og førende aksjonær i selskapet.


Oslo, 11. juli 1997

Belships ASA

Espen Grepperud tlf. 22 52 76 00

Belships Co. Hugin