Presentasjonsmateriale til generalforsamlingen

Vedlagt denne meldingen er presentasjonsmateriale som vil bli fremlagt på dagens generalforsamling.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12