Presentasjonsmateriale til generalforsamlingen


Vedlagt er presentasjonsmateriale som vil bli fremlagt på dagens generalforsamling.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12